Skip to content

STAPLES CORNER MASTERPLAN

Генералният план за Staples Corner е разработен в съответствие с политика E7 от проекта на Лондонския план и Практическата бележка на GLA „интензификация на промишлеността и съвместно разполагане с жилища чрез подходи, ръководени от подробни планове“. Това беше един от първите генерални планове за интензификация на промишлеността в Лондон, след публикуването на проекта на Лондонския план. Мащабът на възможността и площта на Staples Corner го превърнаха във вълнуващ водещ проект, с потенциал да помогне за формиране на бъдещ за развитие промишлена зона. Целта на проекта беше да се тества потенциалът на района за осигуряване на допълнително работно пространство чрез интензификация на обектите.

​Staples Corner се намира в северозападен Лондон и обхваща територия от лондонските квартали Брент и Барнет. Обектът обхваща 60 хектара земя, от които 40 ха  разположени в рамките на LB Brent, е определена като стратегическо индустриално местоположение (SIL). Мястото е дефинирано от многобройни главни, стратегически пътища – Edgware road (A5), North Circular (A406) и M1 и е в непосредствена близост до Midland Railways Mainline. Staples Corner е активна индустриална зона с набор от местни и национални фирми с различни промишлени цели и се обслужва добре от стратегическите пътища, които я пресичат. Това е в контраст с предимно жилищните квартали с ниска плътност, които са разположени на запад и юг от обекта. Търговският център Brent Cross се намира на североизток. Мястото се намира в непосредствена близост до резервоара Brent/Welsh Harp, уникално голямо открито пространство, което е определено като Metropolitan Open Land (MOL) и място от значение за опазването на природата (SINC). Въпреки това достъпът и свързаността са лоши, с ограничени пешеходни/велосипедни маршрути. Районът претърпява драстични промени поради главния план Brent Cross Cricklewood, който има за цел да регенерира търговския център Brent Cross и да предостави 6700 нови жилища на изток от Staples Corner. Нова жп гара, Brent Cross West, ще подобри връзките с централен Лондон и ще отключи потенциала за по-висока плътност и смесено предназначение в района.

Признавайки сложността на изпълнението на проекти, когато се работи с множество собственици на земя, често с много различни приоритети, генералният план гледа да работи в рамките на съществуващи парцели, в които е възможно, с няколко целеви консолидации на земя, за да отключи потенциал за обекти от средно големи индустриални сгради.

Въз основа на пространствения анализ няма „лесна победа“ за индустриална интензификация в Staples Corner. Следователно главният план тества множество опции за интензификация в отговор на разнообразието от модели на собственост върху земята, което позволява тестване на различни нива на намеса и стратегии за доставка. След това тези стратегии могат да бъдат възпроизведени в подобни сайтове в Лондон.