Skip to content

CHURCH END MASTERPLAN

Church End е една от осемте области на растеж в нововъзникващия местен план на Брент. През 2020 г. Съветът на Brent възложи проектантски работи на архитектите на Hawkins Brown, за да тестват опциите за проектиране за преустройство на ключови обекти в района. Резултатът, който подкрепи развитието на плана е в опит да помогне на общината в постигането на целите за повишаване на заетостта и изграждане на достъпни жилища.

​Работата по т.н. “Feasibility study” проучващо възможните физически параметри на новите сгради, бе последва от “viability testing”, с което се тества икономическата стойност на дизайна и до колко е възможно за общината да предостави социални жилища за местното население.