Skip to content

ПРОЕКТИ

В този раздел с гордост споделям с вас моите проекти. През годините имах удоволствието да работя с хора от различен опит- архитекти, инженери, финансови анализатори, политици, местни жители. Портфолиото от проекти включва генерални планове за преустройство, изследователски работи и проекти за подобряване на градската среда

Година:2019 – 2022 г

Екип:Лондонски квартал Брент, Хоукинс Браун Архитекти, BNP Paribas

Роля в проекта:Ръководител проект

Church End е една от осемте области на растеж в нововъзникващия местен план на Брент. През 2020 г. Съветът на Brent възложи проектантски работи на архитектите на Hawkins Brown, за да тестват опциите за проектиране за преустройство на ключови обекти в района. Резултатът, който подкрепи развитието на плана е в опит да помогне на общината в постигането на целите за повишаване на заетостта и изграждане на достъпни жилища. ​Работата по т.н. “Feasibility study” проучващо възможните физически параметри на новите сгради, бе последва от “viability testing”, с което се тества икономическата стойност на дизайна и до колко е възможно за общината да предостави социални жилища за местното население.

Година: 2019 г

Екип: KCA Architects, GLA, Brent, Avison & Young

Участие в проекта: Консултант в индустриални зони

Генералният план за Staples Corner е разработен в съответствие с политика E7 от проекта на Лондонския план и Практическата бележка на GLA „интензификация на промишлеността и съвместно разполагане с жилища чрез подходи, ръководени от подробни планове“. Това беше един от първите генерални планове за интензификация на промишлеността в Лондон, след публикуването на проекта на Лондонския план. Мащабът на възможността и площта на Staples Corner го превърнаха във вълнуващ водещ проект, с потенциал да помогне за формиране на бъдещ за развитие промишлена зона. Целта на проекта беше да се тества потенциалът на района за осигуряване на допълнително работно пространство чрез интензификация на обектите.

Година:2022 г

Eкип:Софияплан

Участие в проекта:Специалист по индустриални зони

Роля в проекта:Ръководител проект

Това е първото изследване, което разглежда развитието на индустриалните зони на София след одобряването на Общия устройствен план през 2009 г. То предоставя набор от анализи, извършени по данни от кадастралната карта на Столична община и регистъра на разрешения за застрояване.

Година:2020 г

Екипи: London Borough of Brent, STATIC, Gladstone Primary school

Клиент:Лондонски квартал Брент

Роля в проекта:Ръководител проект

Chapter Road беше пренебрегвано място и причина жителите на Willesden Green да са недоволни от квартала си. Пешеходният тунел, минаващ под железопътните линии Jubilee и Metropolitan, е пряк път за учениците, посещаващи основно училище Glasstone Park.